Primăria Tauţ județul Arad

Hotărâri de consiliu (2019)

16/10/2019 Hotararea nr.48/30.08.2019 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie mat. lemnos

16/10/2019 Hotararea nr.47/30.08.2019 privind aprobarea centralizatorul inventarului 2018

16/10/2019 Hotararea nr.46/30.08.2019 privind declararea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa

16/10/2019 Hotararea nr.45/30.08.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiuniialimentare cu apa

16/10/2019 Hotararea nr.44/30.08.2019 privind rectificarea bugetului

16/10/2019 Hotararea nr.43/30.08.2019 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului centralizat

16/10/2019 Hotararea nr.42/30.08.2019 privind aprobarea ordini de zi

16/10/2019 Hotararea nr.40/30.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

16/10/2019 Hotararea nr.41/30.08.2019 privind aprobarea pv pentru sedinta

15/10/2019 Hotararea nr.39/05.07.2019 privind demararea procedurii de curatatre a vegetatiei din zona liniilor electrice

15/10/2019 Hotararea nr.38/05.07.2019 privind actualizarea inventarului domeniul public

15/10/2019 Hotararea nr.37/05.07.2019 privind scutirea de la taxa de salubrizare

15/10/2019 Hotararea nr.36/05.07.2019 privind plata cotizatiei GAL

15/10/2019 Hotararea nr.35/05.07.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului alimentare cu apa

15/10/2019 Hotararea nr.34/05.07.2019 privind plata cotizatiei la ADIAC

15/10/2019 Hotararea nr.33/05.07.2019 privind rectificarea bugetului local

15/10/2019 Hotararea nr.32/05.07.2019 privind aorobarea ordini de zi

15/10/2019 Hotararea nr.31/05.07.2019 privind aprobare apv de sedinta

15/10/2019 Hotararea nr.30 /31.05.2019 privind aprobarea mandatului de reprezentare RPL OS Tarnova

15/10/2019 Hotararea nr.29/31.05.2019 privind rectificarea bugetului

15/10/2019 Hotararea nr.28 privind achitarea contraventiei ISC Arad

15/10/2019 Hotararea nr.27/23.05.2019 privind stabilirea taxei pt.eliberare certificat de urbanism

15/10/2019 Hotararea nr.26/23.05.2019 privind actualizarea listei inventar domeniul public

15/10/2019 Hotararea nr.25/23.05.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii

15/10/2019 Hotararea nr.24/23.05.2019 privind aprobarea participarii la programul sistemelor fotovoltaice

15/10/2019 Hotararea nr.23/23.05.2019 privind aprobarea conturile de executie ale bugetului

15/10/2019 Hotararea nr.22/23.05.2019 privind aprobarea ordini de zi

15/10/2019 Hotararea nr.21/23.05.2019 privind aprobarea pv pentru sedinta

15/10/2019 Hotararea nr.20/14.05.2019 privind aprobarea actului aditional ADIAC

15/10/2019 Hotararea nr.19/14.05.2019 Privind aprobarea - Servicii de silvomediu

15/10/2019 Hotararea nr.18/14.05.2019privind aprobarea ordini de zi

15/10/2019 Hotararea nr.17/12.04.2019privind aprobarea trecerii bunurilor aferent e sistemului de alimentare cu apa

15/10/2019 Hotararea nr.16/12.04.2019privind aprobarea conturilor de executie

15/10/2019 Hotarare nr.15/12.04.2019 privind aprobarea metodologiei de calcul pentru masa lemnoasa

15/10/2019 Hotararea nr.14/12.04.2019privind aprobarea bugetului local pa anul 2019

15/10/2019 Hotararea nr.13 /12.04.2019 privind aprobarea ordini de zi

15/10/2019 Hotararea nr.12/12.04.2019 privind alegerea persedintelui de sedinta

15/10/2019 Hotararea nr.11/12.04.2019 privind aprobarea PV de sedinta

07/05/2019 Hotararea nr.10/31.01.2019 privind aprobarea Programului de achizitii publice

07/05/2019 Hotararea nr.9/31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare pt anul 2019-2020

07/05/2019 Hotararea nr.8/31.01.2019/privind aprobarea PAR

07/05/2019 Hotararea nr.7/31.01.2019 privind aprobarea platii cotizatiei la ADISIGD Arad

07/05/2019 Hotararea nr.6/31.01.2019 privind introducerea contributiei pt.economia circulara in tariful incasat de operatotul de salubrizare

07/05/2019 Hotararea nr.5/31.01.2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa

07/05/2019 Hotararea nr.4/31.01.2019 privind aprobarea Planului de Actiune si Lucrari

07/05/2019 Hotararea nr.3/31.01.2019 privind aprobarea excedentului bugetar

07/05/2019 Hotararea nr.2/31.01.2019 privind aprobarea ordini de zi

07/05/2019 Hotarare nr.1/31.01.2019 privind aprobarea pv de sedinta