Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.6/31.01.2019 privind introducerea contributiei pt.economia circulara in tariful incasat de operatotul de salubrizare