Primăria Tauţ județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

10/03/2020 Hotararea nr.21/21.02.2020,privind desemnarea d-lui Has Petru ,reprezentantul MFP ca administrator provizoriu in cadrul RPL OS Zarandul RA

10/03/2020 Hotararea nr.20/21.02.2020 privind trecerea din domeniul public al Judetului Arad in domeniul public al Comunei Taut - Sistem alimentare cu apa si canalizare

10/03/2020 Hotararea nr.19/21.02.2020,privind amenajarea a doua poduri traversare Valea Minisel loc. Minisel

10/03/2020 Hotarrea nr.18 /21.02.2020 privind Actul Aditional ADISIGD

10/03/2020 Hotararea nr.17/21.02.2020 ,privind aprobarea Metodologieide calcul a pretului pt masa lemnoasa

09/03/2020 Hotrarea nr.16/21.02.2020 privind aprobarea volumulu de masa lemnoasa din fondul forestier

09/03/2020 Hotararea nr.15/21.02.2020 privind aprobarea cotizatiei GAL

09/03/2020 Hotararea nr.14/21.02.2020 privind aprobarea PAL

09/03/2020 Hotararea nr.13/21.02.2020 privind aprobarea retelei scolare pe anul 2020-2021

09/03/2020 Hotararea nr.12/21.02.2020 privind aprobarea bugetului local pt.anul 2020

09/03/2020 Hotararea CL nr.11/21.02.2020 privind aprobarea Ordinei de zi

09/03/2020 Hotararea nr.10/21.02.2020 privind aprobarea PV pt.sedinta ordinara 31.01.2020

19/02/2020 Hotararea nr.9/31.01.2020,privind achizitionarea de echipamente Scoala Taut

19/02/2020 Hotararea nr.8/31.01.2020,privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta si ordine de deplasare

19/02/2020 Hotararea nr.7/31.01.2020,privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii a Serviciului de alimentare cu apa

19/02/2020 Hotararea nr.6/31.01.2020,privind neasumarea responsabilitatii org.procedurilor de atribuire a contractelor

19/02/2020 Hotararea nr.5/31.01.2020,privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

19/02/2020 Hotararea nr.4/31.01.2020,privind aprobarea excedentului bugetar

19/02/2020 Hotararea nr.3/31.01.2020,privind aprobarea ordini de zi

19/02/2020 Hotararea nr.2/31.01.2020 ,privind aprobarea pv de sedinta

19/02/2020 Hotararea nr.1/31.01.2020,privind alegerea unui membru din CL in functia de presedinte de sedinta