Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.1/31.01.2020,privind alegerea unui membru din CL in functia de presedinte de sedinta