Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.26/30.04.2020 privind avizarea Strategiei de contractare ,a Studiului de fundamrntare si a Documentatiei de atribuire.....