Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.38/29.07.2020,privid aprobarea Ordinii de zi