Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.41,privind modificarea Contractului de delegare Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare