Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.4/31.01.2020,privind aprobarea excedentului bugetar