Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.57/27.11.2020,privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului centralizat de venituri si cheltuieli ale Comunei Taut la data de 30.09.2020