Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.60/27.11.2020,privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din jud.Arad pt. Zona 3