Primăria Tauţ județul Arad

Hotararea nr.7/31.01.2020,privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii a Serviciului de alimentare cu apa