Primăria Tauţ județul Arad

Hotarrea nr.18 /21.02.2020 privind Actul Aditional ADISIGD