Primăria Tauţ județul Arad

Hotrarea nr.16/21.02.2020 privind aprobarea volumulu de masa lemnoasa din fondul forestier